Researchs

     1.    Bi2Sr2Ca2Cu3O  Süperiletken sisteminin Termal  Yapısal ve elektriksel özelliklerinde kurşunselenid  kurşun ve selenyum katkısının etkisinin incelenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, , 11/07/2011 – 19/03/2013 (ULUSAL)

     2.  Süperiletken İnce Filmlerde Uv Lazer Kullanımı Ile Yapay Çivileme Merkezleri Oluşturulması Ve Optimizasyonu, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı:ARDA LÜTFİ,Yürütücü:ÇAVDAR ŞÜKRÜ,Araştırmacı:KORALAY HALUK, , 01/05/2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

     3.  CVD yöntemi ile karbon kapsüllenmiş bor kullanılarak yükek akım kapasiteli MgB2 Fe tel üretimi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı:ÇAVDAR ŞÜKRÜ,Yürütücü:KORALAY HALUK,Araştırmacı:KAYA NAKİ, , 15/07/2015 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

     4.  Tl2Ba2Ca2 XVXCu3OY Sisteminde Farklı Oranlarda Vanadyum Yerdeğiştirmesi Yapılan Talyum Tabanlı Yüksek Sıcaklık, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 07/04/2011 – 30/07/2012 (ULUSAL)

     5.  Tl1 8Pb0 3Sr2Ca2 xSexCu3O  FARKLI ORANLARDA SELENYUM KATKISI YAPILMIŞ TALYUM TABANLI YÜKSEK SICAKLIK SÜPERİLETKENLERİN YAPISAL  FİZİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, , 11/07/2011 – 30/07/2013 (ULUSAL)

     6.  RuSr2GdCu2Ox Süperiletken yapının mekanik ve dielektrik özelliklerinin incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 13/02/2011 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

     7.  CdS Kuantum noktalarının Elde edilmesi ve Karekterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 01/11/2008 – 30/04/2010 (ULUSAL)

     8.  Solvotermal Yöntem ile İçin Boş Karbon Nanokürecikler  Hekzagonal Bor Nitrür ve veya Bor Nitrür Nanotüp Elde Edilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 01/05/2006 – 19/12/2007 (ULUSAL)

     9.  RuSr2GdCu2Ox Süperiletken yapının mekanik ve dielektrik özelliklerinin incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:KORALAY HALUK,Yürütücü:ÇAVDAR ŞÜKRÜ, , 13/02/2015 – 16/06/2017 (ULUSAL)

     10.  Aynı şartlar altında üretilen özdeş Au n Si  100  Schottky diyotlarda karakteristik parametrelerin belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 18/09/2013 – 13/02/2015 (ULUSAL)

     11.  Cu0 2Bi1 8Sr2Ca2Cu3 xZnxO10   seramik süperiletkeninin termal ve mikroyapı özelliklerinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 11/07/2011 – 30/10/2013 (ULUSAL)

     12.  CdSe Nanokristallerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 10/05/2009 – 07/04/2011 (ULUSAL)

     13.  Tl 2223 Sisteminde Çok Katmanlı Karbon Nano tüplerin katkılama etkisinin incelenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, , 01/06/2010 – 17/11/2012 (ULUSAL)

     14.  YBCO İnce Film Üretimi ve Karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 09/05/2012 – 13/02/2015 (ULUSAL)

     15.  Süperiletkenlik Laboratuarının Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 15/08/2011 – 30/07/2013 (ULUSAL)

     16.  Koronen Arayüzey Tabakalı Yeni Nesil Fotovoltaik Güneş Hücrelerinin Üretimi ve Fotoelektriksel Karakterizasyonu, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 01/06/2015 – 01/12/2016 (ULUSAL)

     17.  YBCO Süperiletken Kaplamalar ve Filmlerde Çivileme Merkezlerinin Oluşturulması  Karakterizasyonu ve Optimizasyonu, -Tübitak 3001, Yürütücü:ÇAVDAR ŞÜKRÜ,Araştırmacı:KORALAY HALUK,Araştırmacı:ARDA LÜTFİ, , 17/06/2015 – 09/04/2018 (ULUSAL)

     18.  Süperiletkenlik Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2010K120520, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, , 01/01/2010 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

Yorumlar kapatıldı.