Home

STALab

Superconductivity and Thermal Analysis Laboratory

About UsSuperconductivity and Thermal Analysis Laboratories (STALab) was founded by Dr. Şükrü ÇAVDAR and Dr. Haluk KORALAY under the leadership of Prof. Dr. Abdullah GÜNEN in 2010, Gazi University Science Faculty Physics Department.

Dr. Şükrü ÇAVDAR and Dr. Haluk KORALAY, who worked in Turkish Atomic Energy Authority as physicists, continue their academic career life in Gazi University Science Faculty Physics Department. In STALab, so many Master's Degree and PhD researchments have been made and there still is researchments keep going.
We are looking forward for teammates and colleagues who want to work about Superconductivity, Semiconductors and Thermal Analysis in our laboratories.
-----------------------------------------------------


Süperiletkenlik ve Termal Analiz Laboratuarları (STALab) 2010 yılında Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde; Prof. Dr. Abdullah GÜNEN öncülüğünde, Dr. Şükrü ÇAVDAR ve Dr. Haluk KORALAY tarafından kurulmuştur.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Fizikçi olarak çalışmış olan Dr. Şükrü ÇAVDAR ve Dr. Haluk KORALAY akademik hayatlarını Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü'nde sürdürmektedirler. STALab'da bugüne kadar pek çok yüksek lisans ve doktora çalışması yapılmıştır ve günümüzde de pek çok çalışma yapılmaktadır.

Süperiletken, Yarıiletken malzemeler ve Termal Analiz üzerinde çalışmak isteyen arkadaşları ekibimize bekliyoruz.

Yorumlar kapatıldı.